"BARQUES"

Inspirat en les barques de pescadors que esperaven a la sorra de la platja de Calafell als anys 80, per sortir a pescar. Anells de plata rodiada i quars (quars fumé, incolor i lemon quars).

Dimensions: 27 mm Ă— 12 mm Ă— 0 mm